Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Svackdike, Lunda industriområde

Svackdike Lunda industriområde Spånga
Foto: Stina Thörnelöf
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.33

Resultat

Vid en 2 200 kvadratmeter stor parkeringsyta i Lunda industriområde, Spånga, har ett svackdike anlagts för att rena avrinnande dagvatten. Marken nyttjas för felparkerade eller skadade fordon som har transporterats bort från stadens mark.

I svackdiket finns en dagvattenbrunn med en ledning som går genom en oljeavskiljare. Därefter leds vattnet ut i en dagvattenledning och ansluter till dagvattennätet. Brunnen tas endast i bruk när det regnar extremt mycket, annars tas dagvattnet om hand och renas av vegetationen i svackdiket.