Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Transportintensiva verksamheter

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.68

Inom Stockholms del av Bällstaåns avrinningsområde finns ett flertal miljöfarliga verksamheter där det kan finnas risk för att dagvatten förorenas. Gemensamt för dessa är att de är transportintensiva verksamheter.

Förutom tillsyn av avfallsanläggningar föreslås riktade insatser mot följande verksamheter.

Fordonsservice och drivmedelshantering

  • Swecon Anläggningsmaskiner, Avestagatan 56
  • Bussdepå i Lunda, Gunnebogatan 27

Övriga verksamheter

  • Biluppställningsplats, Finspångsgatan
  • Oljetankservice i Spånga, Winquist väg 3
  • Schenker, Fagerstagatan 47
  • Skanska Kross & Betong, Sulkyvägen 2
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-11-03