Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark eller damm, Kringelvägen

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B7

Uppströms Solvalla Travbana mynnar en dagvattenledning där en mindre våtmark eller damm kan anläggas

Cirka 200 meter uppströms Solvalla Travbana, vid Kringelvägen, mynnar en dagvattenledning som avleder dagvatten till Bällstaån från bland annat Gamla Bromstensvägen. Via detta utlopp kan det även förekomma brädd av kombinerat spillvatten i samband med kraftig nederbörd.

Det finns en grönyta nära ån där en mindre våtmark eller damm skulle kunna anläggas, beroende av vad som vid vidare utredning visar sig passa bäst. Genom denna åtgärd kan dagvattnet renas och orenat spillvatten hindras från att ledas direkt ut i ån.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02