Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbäddar/träd, Lunda industriområde

Trädplantering i skelettjord, exempelbild Kocksgatan
Trädplantering i skelettjord, exempelbild Kocksgatan
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B4

Fördröjningsmagasin i form av nedsänkta växtbäddar och/eller träd med skelettjord föreslås längs de gator i Lunda industriområde som utgör huvudsakliga flödesvägar för dagvatten.

Lunda industriområde består till stor del av hårdgjorda ytor med enstaka inslag av naturytor samt en mindre park. De hårdgjorda ytorna medför att det finns få möjligheter där vatten vid skyfall kan ta vägen vilket medför risker för översvämning i området.

Växtbäddar med träd anlades av trafikkontoret längs med del av Gunnebogatan år 2016-17 men det finns ytterligare behov av åtgärder som fördröjer och renar dagvatten i Lunda innan vattnet avleds till Bällstaån. Därför föreslås fördröjningsmagasin i form av nedsänkta växtbäddar och/eller träd med skelettjord längs de gator som utgör huvudsakliga flödesvägar för dagvatten enligt Stockholm stads skyfallsmodell.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Järva stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02