Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hansta - nya småvatten kring Stordiket

En större vattensalamander
Större vattensalamander. Foto: Sebastian Bolander
Åtgärd TEMA.3.3.8.3.3

Hansta hage heter det nya entréområdet för besökare till reservatet med bland annat promenadstigar, skyltar och nya/förbättrade vattenmiljöer för större vattensalamander och andra groddjur.

I och invid Stordiket i Hansta naturreservat håller större vattensalamander till. Denna groddjursart finns idag på knappt ett tiotal lokaler i Stockholm och är en skyddad art enligt EU:s habitatdirektiv. Hansta hage håller på att utvecklas till ett entréområde för besökare till reservatet med bland annat promenadstigar, informationsskyltar och nya/förbättrade vattenmiljöer för större vattensalamander och andra groddjur. Läs mer om projektet här intill.

Tillståndet för motocrossverksamheten på Barkarby motorstadium i Hansta naturreservat upphörde vid årsskiftet 2017/18. Sommaren 2018 gjorde staden en omfattande avstädning av området. Parallellt med avvecklingen av verksamheten tog staden och Trafikverket fram ett program och vision för landskapsparken Hansta hage inom den före detta motorbanan.

Förslag om småvatten vid Stordiket har funnits sedan detta togs upp inom ramen för projektet Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) år 2003. De två småvatten som fanns då behövde utvecklas och förbättras för att långsiktigt kunna säkra den lokala populationen av större vattensalamander. Ett steg i denna process är att Trafikverket, som bygger Förbifart Stockholm i området, ska anlägga nya småvatten intill Stordiket.

Resultat

Trafikverket har fått dispens från Länsstyrelsen för arbetet med Förbifart Stockholm i området avseende påverkan på större vattensalamander. Dispensen är villkorad med åtgärder för att förhindra negativ påverkan på populationen. Trafikverket har bland annat genomfört följande åtgärder i och omkring Stordiket:

  • Stordiket har omarbetats med större djup och flackt sluttande kanter
  • Kanterna av Stordiket har återplanterats. Kokosnät har lagts ut på dikets kanter för att hålla massorna på plats och ge både dem och vegetation tid att sätta/etablera sig.
  • Trummor i diket har tagits bort.
  • Trädämmen har anlagts längs diket för att hålla kvar vatten
  • Vatten har fyllts på i diket under längre torrperioder
  • Två nya lekvatten för groddjur har anlagts vid sidan av Stordiket.
  • Övervintringsplatser för groddjur har anlagts.

Trafikverket har under flera år låtit inventera statusen för större vattensalamander i området. Den senaste undersökningen genomfördes år 2022. Vid ett av tillfällena observerades 35 individer, vilket är det högsta hittills med den metodik som använts. Inventerarnas bedömning är att arten har en fortsatt livskraftig population i området.