Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Igelbäcken - restaurering i Solna

Igelbäcken. Foto: Magnus Sannebro
Igelbäcken. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.3.8.5.8

Projektet innebär dels en nyanläggning av en öppen våtmark intill Igelbäcken och dels meandring av bäcken på delar av sträckan mellan T-banebron och järnvägen. Bäcken ska utvecklas från ett rakt, igenväxt dike, till en levande bäck som slingrar fram under skuggande träd. Två tredjedelar av den raka bäckfåran ska grävas om till att bli slingrande (meandrande). Stenar och block läggs ut på bottnen, för att skapa bra livsmiljöer för den sällsynta fisken grönling och för andra vattenlevande smådjur.

Syftet är att förbättra förutsättningarna för djurlivet i Igelbäcken och omgivande natur, samt att förbättra för friluftslivet genom att skapa variation i landskapet och en levande och varierad bäckmiljö. När det gäller den biologiska mångfalden kommer våtmarken i första hand att gynna fågellivet, men även groddjur m.m. För att genomföra projektet har Solna stad beviljats 1,2 miljoner kronor i statligt bidrag för lokala naturvårdsåtgärder (så kallat LONA-bidrag som beviljas av länsstyrelsen). Resterande cirka 3,3 miljoner kronor finansieras av staden.

Resultat

Omgrävningen av bäcken gjordes under februari–mars 2010 och är andra etappen av projektet. Under vintern 2009 anlades en öppen våtmark strax norr om bäcken, i samma område (se länk med bilder i högerspalten). Våtmarken har flacka stränder och en ö i mitten, så att den ska vara trivsam för vadarfåglar och groddjur. Under våren 2011 har skuggande träd och buskar planterats intill bäcken. Därmed är hela våtmarksprojektet klart.