Kadmium i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.
Kadmiumhalt i ytsediment
Vattenområde Senaste värdet (µg/g ts) Datum
Brunnsviken  5,8 2016
Bällstaviken  5,2 1997
Bällstaån  4,7 1997
Djurgårdsbrunnsviken  2,4 1997
Drevviken  1,0 2002
Fiskarfjärden (Klubben)  0,8 2013
Fiskarfjärden (Vårberg)  0,4 2013
Fjäderholmarna  1,0 2002
Flaten  1,0 2002
Görväln  0,8 1999
Hammarby sjö  2,7 1997
Judarn  2,0 2002
Karlbergskanalen, Klara Sjö  5,6 1997
Kyrkfjärden  0,3 2013
Kyrksjön  1,0 2002
Käppala  0,5 2013
Laduviken  1,0 2002
Lidingöbron  1,0 2013
Lilla Värtan  1,2 2013
Lillsjön  5,0 2002
Långsjön  2,0 2002
Magelungen  0,5 2002
Reimersholme  0,9 2013
Riddarfjärden  1,3 2013
Råcksta Träsk  3,0 2002
Rödstensfjärden  0,3 2013
Saltsjön  2,6 2013
Sicklasjön  4,0 2002
Stora Essingen  1,0 2002
Trekanten  4,0 2002
Ulvsundasjön  2,2 2013
Årstaviken  3,1 2013
Ältasjön  1,0 2002
Datakälla: Rapporter: Stockholm Vatten (1999) IVL B1297 (1998), SGU (2001) IVL B1538 (2003), SGU 2010:17, Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult 2015:3, NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016)
Databas: SLU (1997)