Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Frostdagar

Indikator TEMA.1.2.4

Frostdag är dygn då minimitemperaturen, uppmätt 2 meter över marken, är under 0°C. Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen Observatorielunden i centrala Stockholm. För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 116 frostdagar per år.

Antal frostdagar vid Observatorielunden

Rad-id Mätområde Datum Värde (dagar)

0

Årsvärden

1941

168

1

Årsvärden

1942

128

2

Årsvärden

1943

101

3

Årsvärden

1944

116

4

Årsvärden

1945

109

5

Årsvärden

1946

106

6

Årsvärden

1947

132

7

Årsvärden

1948

103

8

Årsvärden

1949

84

9

Årsvärden

1950

97

10

Årsvärden

1951

103

11

Årsvärden

1952

123

12

Årsvärden

1953

94

13

Årsvärden

1954

114

14

Årsvärden

1955

140

15

Årsvärden

1956

153

16

Årsvärden

1957

108

17

Årsvärden

1958

119

18

Årsvärden

1959

98

19

Årsvärden

1960

117

20

Årsvärden

1961

98

21

Årsvärden

1962

122

22

Årsvärden

1963

129

23

Årsvärden

1964

128

24

Årsvärden

1965

129

25

Årsvärden

1966

122

26

Årsvärden

1967

98

27

Årsvärden

1968

132

28

Årsvärden

1969

138

29

Årsvärden

1970

143

30

Årsvärden

1971

115

31

Årsvärden

1972

99

32

Årsvärden

1973

104

33

Årsvärden

1974

82

34

Årsvärden

1975

92

35

Årsvärden

1976

129

36

Årsvärden

1977

121

37

Årsvärden

1978

128

38

Årsvärden

1979

124

39

Årsvärden

1980

139

40

Årsvärden

1981

145

41

Årsvärden

1982

99

42

Årsvärden

1983

112

43

Årsvärden

1984

99

44

Årsvärden

1985

150

45

Årsvärden

1986

118

46

Årsvärden

1987

129

47

Årsvärden

1988

123

48

Årsvärden

1989

61

49

Årsvärden

1990

67

50

Årsvärden

1991

97

51

Årsvärden

1992

94

52

Årsvärden

1993

106

53

Årsvärden

1994

95

54

Årsvärden

1995

118

55

Årsvärden

1996

125

56

Årsvärden

1997

106

57

Årsvärden

1998

106

58

Årsvärden

1999

83

59

Årsvärden

2000

80

60

Årsvärden

2001

91

61

Årsvärden

2002

104

62

Årsvärden

2003

99

63

Årsvärden

2004

103

64

Årsvärden

2005

99

65

Årsvärden

2006

95

66

Årsvärden

2007

81

67

Årsvärden

2008

62

68

Årsvärden

2009

89

69

Årsvärden

2010

136

70

Årsvärden

2011

91

71

Årsvärden

2012

107

72

Årsvärden

2013

103

73

Årsvärden

2014

53

74

Årsvärden

2015

61

75

Årsvärden

2016

86

76

Årsvärden

2017

84

77

Årsvärden

2018

111

78

Årsvärden

2019

79

79

Årsvärden

2020

37

80

Linjär trend

1941

125,35

81

Linjär trend

2020

87,59

Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att det kan vara en betydande naturlig variation från år till år. Antalet frostdagar för mätstationen Observatorielunden var i genomsnitt 116 dagar per år för referensnormalperioden 1961–1990, jämfört med 93 dagar under perioden 1991–2020. Detta utgör en minskning med med 20 %.

År 2020 är det varmaste året som uppmätts i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta år inträffade endast 37 frostdagar, vilket är det lägsta antal som registrerats i hela tidsserien. Det högsta antalet frostdagar uppmättes 1941 med 168 frostdagar.

Den lägsta temperatur som uppmätts i Stockholm sedan 1901 är -28,2°C, vilket registrerades 1942. Årets kallaste dag 2020 inträffade den 31 mars då minimitemperaturen var -4,5°C.

Uppdaterad: 2021-04-14