Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Triclosan i rötslam

Indikator TEMA.6.12.1

Triclosan är ett giftigt antibakteriellt ämne som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Det har använts framförallt i tandkräm och deodoranter även om den förstnämnda användningen har minskat kraftigt.

Medelkoncentration av triclosan i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Totalt 3-årsmedel

2009

4,2

1

Totalt 3-årsmedel

2010

2,4

2

Totalt 3-årsmedel

2011

1,7

3

Totalt 3-årsmedel

2012

0,3

4

Totalt 3-årsmedel

2013

0,2

5

Totalt 3-årsmedel

2014

0,10

6

Bromma

2007

5,1

7

Bromma

2009

4,2

8

Bromma

2010

0,5

9

Bromma

2011

0,5

10

Bromma

2012

0,09

11

Bromma

2013

0,2

12

Bromma

2014

0,2

13

Henriksdal

2007

3,8

14

Henriksdal

2009

4,3

15

Henriksdal

2010

0,4

16

Henriksdal

2011

0,3

17

Henriksdal

2012

0,08

18

Henriksdal

2013

0,10

19

Henriksdal

2014

0,10

Datakälla: Stockholm vatten, Naturvårdsverket

Kommentar

Värdena för 2010 och 2011 är bara en tiondel av tidigare års. Motsvarande minskning observeras i slam från andra delar av landet under ungefär samma period. Förklaringen är sannolikt att de flesta butikskedjor upphörde med att sälja tandkräm med triclosan under andra halvan av 00-talet efter att problematiken med detta ämne uppmärksammats i media.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14