Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bisfenoler

Tema TEMA.6.23

Bisfenoler är reproduktionsstörande ämnen som finns i polykarbonatplast, kvitton och epoxilack.

Kemikaliecentrum om Bisfenol A. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Flera bisfenoler kan ge skadliga effekter på fortplantningsförmågan och är hormonstörande. Ändå används de här ämnena inom flera områden.

Bisfenoler används bland annat för att tillverka plaster som ibland återfinns i kök i form av plastglas, tillbringare med mera. Bisfenoler används också vid tillverkning av epoxiplast och epoxilack. Lacken används som skydd i konservburkar, läskburkar och tuber av metall samt vid relining av avlopps- och dricksvattenrör. Studier visar att bisfenol kan gå över från lacken till livsmedel. Bisfenoler har också i stor utsträckning använts på olika termopapper, exempelvis kvitton.

Bisfenol A är identifierat som ett särskilt farligt ämne och är förbjudet i nappflaskor och barnmatsförpackningar, det får heller inte finnas i Krav-märkta livsmedelsförpackningar. Fler regleringar införs successivt, exempelvis för kvitton. Ibland ersätts bisfenol A av andra bisfenoler, till exempel bisfenol S. De är inte reglerade på samma sätt, men studier tyder på att de har liknande hormonstörande egenskaper som bisfenol A. Därför är det bra med varor som är helt fria från bisfenoler och inte bara BPA-fria.