Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögifter i rötslam

Henriksdals reningsverk
Henriksdals reningsverk
Tema TEMA.6.21

Reningsverkens rötslam innehåller näringsämnen som fosfor och kväve men även oönskade miljöfarliga ämnen.

Stockholms två avloppsreningsverk, Bromma och Henriksdal, tar emot avloppsvatten från nära en miljon människor samt från verksamheter i Stockholm och grannkommunerna Huddinge, Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö.

I reningsverken renas avloppsvattnet i flera steg innan det släpps ut i Östersjön. När avloppsvattnet renas avskiljs material i form av slam från vattnet. Varje år bildas 80 000 ton avvattnat slam. Stockholms stad har länge arbetat för att minska mängden oönskade ämnen som kommer till avloppsreningsverken för att slammet ska vara så rent som möjligt.

Nedan redovisas utvalda ämnen.

Organiska ämnen

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-08-23