Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i rötslam

Indikator TEMA.6.21.11

Kadmium förekommer som förorening i zink. Användning av produkter som innehåller eller är belagda med zink innebär därför också att kadmium sprids till miljön.

Medelkoncentration av zink i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
479 µg/g ts (2023).
Utgångsvärde:
576 µg/g ts (2000).
Gränsvärde:
800 µg/g ts.

Kommentar

Halten av zink har minskat under den senaste 10-årsperioden. Före dess ökade halterna under en period. Det finns fortfarande viss marginal till det nuvarande gränsvärdet för zink vid användning av slam för jordbruksändamål, 800 µg/g ts.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2024-04-10