Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i rötslam

Indikator TEMA.6.21.11

Kadmium förekommer som förorening i zink. Användning av produkter som innehåller eller är belagda med zink innebär därför också att kadmium sprids till miljön.

Medelkoncentration av zink i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
521 µg/g ts (2020).
Utgångsvärde:
576 µg/g ts (2000).
Gränsvärde:
800 µg/g ts.

Kommentar

Zink har visat en ökande trend under 2000-talet. Under 2009 bröts trenden och zinkhalten minskade i båda reningsverken, men under 2010 ökade halten igen. Trenden är oklar och målvärdet nås för närvarande inte.

Det finns fortfarande viss marginal till det nuvarande gränsvärdet för zink vid användning av slam för jordbruksändamål, 800 µg/g ts.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-09