Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Triclosan i rötslam

Indikator TEMA.6.21.32

Triclosan är ett giftigt antibakteriellt ämne som kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Det har använts framförallt i tandkräm och deodoranter även om den förstnämnda användningen har minskat kraftigt.

Medelkoncentration av triclosan i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

Datakälla: Stockholm vatten, Naturvårdsverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
0,09 µg/g ts (2020).
Utgångsvärde:
4,2 µg/g ts (2009).

Kommentar

Värdena för 2010 och 2011 är bara en tiondel av tidigare års. Motsvarande minskning observeras i slam från andra delar av landet under ungefär samma period. Förklaringen är sannolikt att de flesta butikskedjor upphörde med att sälja tandkräm med triclosan under andra halvan av 00-talet efter att problematiken med detta ämne uppmärksammats i media.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-01-10