Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PAH i rötslam

Indikator TEMA.6.21.14

PAH betyder polyaromatiska kolväten. Dessa återfinns exempelvis i oljor och i avgaser från förbränning. En stor källa för PAH i rötslammet är biltrafiken via trafikdagvattnet.

Medelkoncentration av PAH i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
1,1 µg/g ts (2023).
Utgångsvärde:
2,0 µg/g ts (2000).

Kommentar

PAH-halterna har haft en svag nedåtgående trend de senaste åren, särskilt i Henriksdal. PAH finns som markförorening på många håll i staden och kan frigöras när marken exploateras. PAH kan också liksom flera av metallerna förekomma i gamla sediment i ledningsnätet och föras med in till reningsverken vid rensningar av rör och tunnlar.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2024-04-10