Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i rötslam

Indikator TEMA.6.21.13

Det finns ungefär 16 ton PCB inbyggt i fastigheter i staden, bland annat i fogmassor och golv. Halterna i slammet speglar till viss del läckaget från dessa.

Medelkoncentration av PCB i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
0,02 µg/g ts (2020).
Utgångsvärde:
0,13 µg/g ts (2000).

Kommentar

Efter några år med svagt stigande värden verkar PCB-halterna åter minska. Ökningen kan bero på tillskott till avloppsnätet från saneringar och rivningar av fastigheter med PCB-fogar. Något gränsvärde för PCB vid användning av slam för jordbruksändamål finns inte. Riktvärdet förPCB var tidigare 0,4 mg/kg TS.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-09