Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

DEHP i rötslam

Indikator TEMA.6.21.22

DEHP (Dietylhexylftalat) tillhör gruppen ftalater och klassas som reproduktionsstörande. Ftalater används främst som mjukgörare i plast och gummi men även som lösningsmedel i parfymer och bekämpningsmedel.

Den faktiska exponeringen av ftalater, däribland DEHP, är inte känd, men eftersom de förekommer överallt i vårt samhälle är det sannolikt att en stor del av befolkningen utsätts för kontinuerlig exponering.

Medelkoncentration av DEHP i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk.

Datakälla: Stockholm vattens miljörapport, Naturvårdsverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2002.
Senaste värdet:
12 µg/g ts (2023).
Utgångsvärde:
57 µg/g ts (2002).

Kommentar

DEHP-halten har varierat upp och ned genom åren. Möjligen kan man ana en nedåtgående trend. DEHP har främst använts som mjukgörare i PVC-plast men har fasats ut sedan flera år. Allteftersom plastgolv, vinyltapeter och annat byts ut i byggnader bör halterna i slam klinga av. Det är vanskligt att analysera DEHP eftersom analysresultaten kan bero på hur många plastbitar som råkar följa med provet vid analys. Det kan förklara den stora variationen i halter.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2024-04-10