Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fria vandringsvägar för fisk

Hoppande havsöring
Hoppande havsöring vid Sickla sluss fisktrappa. Foto: Bengt Carlsson
Åtgärd TEMA.4.3.2.19

De vandringshinder som idag finns i nedre Tyresån och som helt förhindrar uppvandring av fisk och ål till Drevviken och uppströms liggande sjöar behöver åtgärdas.

I rapporten Fritt fram i Tyresån som Tyresåns vattenvårdsförbund låtit ta fram finns beskrivet hur förutsättningarna för en naturligare vattenregim och ett återställande av de ursprungliga förutsättningarna för fiskvandring i nedre Tyresån skulle kunna gå till. De viktigaste åtgärderna handlar om att åtgärda utloppet i Kalvfjärden och flytta tillbaka huvudfåran från Uddby Kraftverk till Follbrinksströmmen samt att skapa framkomlighet för fiskvandring genom anpassning och återställning av naturliga förutsättningar vid dammarna i Nyfors.

Ansvarig organisation
  • Tyresö kommun
Uppdaterad: 2021-09-29