Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fagersjö - groddamm "Fagersjödammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Fagersjödammen är belägen vid norra Magelungen och nås via gång- och cykelvägen Fågelviksbacken. Dammen är förhållandevis liten till storleken och hyser en population av mindre vattensalamander.

Groddammen anlades i februari 2007 inom ramen för projektet "Stockholms nya groddammar" (2006-2007). Fagersjödammen har ett djup av cirka 110 cm och är solbelyst hela dagen. Under vissa år kan ett talrikt bestånd av jätteröksvamp växa intill dammen.

Resultat

2016 hittades mindre vattensalamander. Dammen har problem med igenväxning och uttorkning.

Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema