Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fagersjöskogen - groddamm "Fagersjöskogsdammen"

Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Fagersjöskogsdammen ligger i ett befintligt våtmarksområde längs Fagersjövägens södra sida, vilken vetter mot Fagersjöskogen. Fagersjöskogen är även ett viktigt område för födosök och övervintring för groddjuren.

Groddjurslokalen anlades 2012 inom ramen för projektet "Groddjur i Stockholm". Åtgärden bestod i att fördjupa ett naturligt kärr genom grävning för att skapa en djuphåla som skulle klara av att hålla vatten tillräckligt länge för att fungera som reproduktionslokal för groddjur. Eftersom åkergroda påträffats vid Gökdalen ca 600 meter norr om kärret är förhoppningen att denna art ska kunna etablera sig även här.

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade mindre vattensalamander.

Stadsdelar Tema