Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hansta - ny groddamm Hägerstalund

Bilden visar förslag på utformning av damm vid Hägerstalund
Bilden visar förslag på utformning av sammanslagen damm
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Strax nordväst om Hägerstalunds värdshus ligger fyra dammar som tidigare har använts för fisk eller kräftodling, bland annat finns en historiskt värdefull karpdamm. Dessa dammar torkar i dagsläget troligen ut under sommaren. För att göra dem lämpliga för den större vattensalamandern bör de grävas ut och sammanfogas till en stor damm. Dammen bör också fördjupas för att säkra vattentillgång hela året, vilket större vattensalamander är beroende av för sin livscykel.

Det bör finnas grunda områden i kanterna av dammen där vattnet värms upp och håller en förhållandevis hög temperatur. I de djupare delarna bör finbladig akvatisk vegetation inplanteras. För att passa in i den kulturhistoriska miljön samt öka tillgängligheten kan någon del av strandzonen stenläggas för att likna en gammaldags gårdsdamm.

Vid ett genomförande behöver åtgärden stämmas av med stadsmuseet för att avgöra om åtgärden är förenlig med kulturmiljön.

Stadsdelar Tema