Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kärrtorp - Groddamm Kärrtorps IP

Bilden visar var dammen kan läggas
Bilden visar var dammen kan läggas
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

I samband med utbyggnaden av Kärrtorps IP försvann en del av den angränsande fuktlövskogen och det kärr som fanns där har nu dränerats. Här lekte tidigare åkergroda och vanlig groda och vanlig padda. Även mindre vattensalamander finns i närheten. För att ersätta det förlorade kärret kan en eller flera dammar anläggas intill idrottsplatsen.

Ny damm kan åstadkommas genom grävning av sänkor samt genom att nivån på avrinningen till dagvattenkulverten kontrolleras och höjs till en nivå där vatten tillåts ansamlas i sänkorna utan att idrottsanläggningen påverkas. 2015 observerades ett exemplar samt romsamlingar av åkergroda i en damm ett par hundra meter nordväst om den föreslagna platsen (Artportalen).

Stadsdelar Tema