Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tyska botten - ny groddamm "Ängsdammen"

Bilden visar förslag på placering och utformning av damm
Bilden visar förslag på placering och utformning av damm
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

På ängen i den sydligaste delen an Grimsta naturreservat finns förutsättningar för att skapa ett småvatten lämpligt för groddjur så som den större vattensalamandern. Längst mitten av ängen löper ett dike ned till Mälaren. En ordentlig bräddning och fördjupning av diket samt ett dämme vid utloppet behövs för att åstadkomma en damm. Den omgivande fuktlövskogen i Mälarviken samt de väldränerade ekbackarna ger utmärkta förutsättningar för samtliga av Stockholms groddjursarter.

Stadsdelar Tema