Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ärvinge Groddamm

Groddamm med vattenväxter
Ärvinge groddamm. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.1.16

Stockholms stad har anlagt en damm för groddjur vid Ärvinge träsk mellan Rinkeby och Kista. Dammen är en av flera kompensationsåtgärder för det nya utomhusbadet vid Eggeby gård, Järvabadet, som tagit en del av kulturreservatets mark i anspråk. Järvabadet blev färdigt 2020 och på hösten samma år påbörjades anläggandet av Ärvinge groddamm. Den 14 september 2021 invigdes dammen. Reservatsförvaltaren trafikkontoret ansvarar för skötseln.

Området utgörs av en fuktig, halvöppen gräsmark nära Igelbäcken. Platsen har länge funnits som förslag på lämplig placering av en damm, då den har ett bra läge för spridning mellan andra kända groddjurslokaler; Hästa groddamm i väster och Skogvaktarkärret i öster.

Dammen och den intilliggande övervintringskullen utgör en ny livsmiljö som ska underlätta spridningsmöjligheterna för groddjuren inom reservatet. Förutom groddjur kommer även andra djur som insekter, fåglar och småvilt att trivas i och kring dammen. I den löpande skötseln ingår att slåttra delar av den nyanlagda ängsvegetationen och rensa en del av växterna i vattnet för att förhindra igenväxning.

Den nya dammen ligger också tillgängligt invid gångvägen mellan Kista och Rinkeby. Vid dammen finns informationsskylt på svenska och engelska, sittmöjligheter och en liten bro för att närboende ska kunna besöka platsen och lära sig mer om groddjur.