Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Groddammar i Rågsveds naturreservat

Landskap, Rågsveds Naturreservat
Rågsveds naturreservat. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.1.27

Rågsveds naturreservat, nära sjön Magelungen, har fått fyra nya groddammar. Nu undersöks var i reservatet ett fågeltorn ska placeras. Tornet kommer på plats under 2021.

Våren 2020 blev fyra nya dammar för groddjur och andra arter, brygga och spångar klara i Rågsveds naturreservat. Schaktmassorna från arbetet har formats till låga kullar i närheten av varje damm, och i en av kullarna ordnas en övervintringsplats för groddjur.

Reservatet ska även få ett fågeltorn. Ett cirka fyra meter högt torn där man kan skåda fåglar eller annat i reservatet. Tidigare var tanken att det skulle stå vid dammen öster om kolonilotterna, men där ligger en dricksvattenledning till Snösätra så nu undersöks var en lämplig ny plats kan vara. Tornet kommer på plats under 2021.

Fågeltornet och groddammarna är så kallad grönkompensation för det skogsparti som bebygggs när det skapas 108 hyresrätter på Bjursätragatan. Grönkompensation innebär att staden i någon form kompenserar för de värden som försvinner när naturmark behöver användas för att bygga exempelvis bostäder. Exploateringskontoret har i budgetuppdrag att utveckla modellen för grönkompensation och det arbetet pågår till och med 2021.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Uppdaterad: 2022-12-22