Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken

Bilden visar förslag på placering och utformning av två nya dammar i Hansta
Bilden visar förslag på placering och utformning av två nya dammar i Hansta
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

I Hansta finns större vattensalamander i en liten damm på motocrossbanan intill Hägerstalunds värdshus samt i ett dike som löper över motocrossbanan och ansluter till Djupanbäcken. Populationen är trängd, men området vid motocrossbanan är föremål för Trafikverkets kompensationsåtgärder i samband med bygget av Förbifart Stockholm. För att stödja denna population ytterligare samt underlätta spridning söderut till Järvafältet föreslås ett antal åtgärder.

Längs diket strax nedströms motocrossbanan finns möjlighet att anlägga en eller flera dammar. Dessa kan åstadkommas genom att dämma diket nedströms dammen samt gräva en utvidgning av dikesfåran.

Stadsdelar Tema