Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Groddjur

Större vattensalamander bland grässtrån
Större vattensalamander. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.1

Groddjuren minskar kraftigt i hela världen. I Stockholm är situationen också trängd, men förutsättningarna har på senare år förbättrats genom förstärkningsåtgärder på många håll. Stadens egna inventeringar bekräftar att groddjursfaunan svarat på detta.

I Stockholms stad finns alla de fem arter som förekommer i länet: vanlig groda, åkergroda, vanlig padda samt större och mindre vattensalamander. Groddjuren trivs i en sammanhängande mosaik av våtmarker, småvatten, skogsdungar och öppna gräsmarker. Många livsmiljöer har försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning, men med lite hjälp kan groddjuren fortsätta ha livskraftiga populationer i Stockholm, så att nya generationer kan uppleva deras naturpedagogiska värden. Groddjur ingår i stadens miljöövervakning av biologisk mångfald. Läs mer om deras tillstånd och vad staden gör för dem här på sidan.