Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Judarskogen - "Ryssmurdammen"

Inventering i Ryssmurdammen 2016. Foto: Sverker Lovén
Inventering i Ryssmurdammen 2016. Foto: Sverker Lovén
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Denna damm anlades vintern 2014 av Bromma stadsdelsförvaltning för att ytterligare stödja den större vattensalamandern som tidigare återinplanterats till Judarskogen. Redan året därpå hade många groddjur flyttat in. Dammen är ca 90 kvadratmeter stor. Dammen har fått namnet "Ryssmurdammen" till minne av en stor damm som tidigare fanns där idrottsplatsen nu ligger. Den ligger i närheten av fornlämningen "Ryssmuren" som löper genom naturreservatet.

Resultat

Vid inventering 2018 konstaterades att både större och mindre vattensalamander nu börjat leka i dammen, och adult vanlig groda hittades också. Resultatet är särskilt glädjande eftersom Judarskogen är ett s k Natura 2000-område, som är utpekat enligt EU:s habitatdirektiv. Större vattensalamander är ett av motiven till detta, och behöver därför särskilt gynnas med flera lekdammar i området. Dock har Ryssmurdammen haft problem med uttorkning, varför Bromma stadsdelsförvaltning under vintern 2019 grävt om den och lagt en gummiduk i botten för att kunna garantera tillräckligt vattenstånd för salamandrarnas yngelutveckling.

Ansvarig organisation
  • Bromma stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2022-12-22
Tema