Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lillsjön - groddamm 3 Lillsjöparken

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Groddamm och kombinerad sittgradäng och övervintringsplats

Inom ramen för Trafikkontorets åtgärdsplan "Grönare Stockholm" planeras nu för en ny groddamm på norra sidan om Lillsjön.

Dammens norra sida kommer att ha flacka strandzoner utmed kanterna med små vikar för att erbjuda lämpliga äggläggningsplatser för grodor. På södra sidan skapas en djupdel som säkerställer vattentillgång under sommaren då vattennivån förväntas sjunka en del.

I västra delen av dammen föreslås en bred brygga med en utlöpare ut över dammen för att nå ut mot djupare vatten. På så vis möjliggörs bättre förutsättningar för besökare att observera livet i dammen. Bryggan kan även användas som gömsle för groddjur då de behöver söka skydd.

Kontakt
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2022-12-22
Stadsdelar Tema