Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ålstensskogen - restaurering av kärr

Åtgärd TEMA.4.3.1.15

I Ålstensskogen och Storskogen finns ett antal skogskärr som används som reproduktionslokal för vanlig groda. Ett av de mindre kärren restaurerades år 2012 efter att det länge försämrats genom igenväxning, dumpning av avfall och utdikning. Restaureringen gav mycket goda resultat och populationen av vanlig groda har ökat stadigt sedan dess.

Åtgärden omfattar ett skogskärr där en olaglig utgrävning har dränerat delar av kärret. Detta åtgärdas genom att diket läggs igen. Till detta bör jordmassor från botten av kärret användas för att samtidigt åstadkomma en fördjupning av kärret. En sådan fördjupning kan medföra att en permanent vattenspegel skapas, vilket kan göra lokalen lämplig även för den större vattensalamandern. Då kärret är under igenväxning av gråvide bör en del sly rensas som en del av denna åtgärd.

Den föreslagna åtgärden på denna plats är av mindre omfattning och lämpar sig för en mindre budget.

Stadsdelar Tema