Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Långbro - restaurering av Långbrogårds damm

Översvämning vid den tidigare spegeldammen.
Översvämning vid den tidigare spegeldammen, hösten 2015. Foto: Helge Torstensen
Åtgärd TEMA.4.3.1.16

Långbro gård är en privatägd fastighet i Älvsjö där det tidigare fanns en stenkantad spegeldamm framför huset som fylldes igen vid mitten av 1960-talet. Det finns goda förutsättningar för att restaurera dammen och få den att fungera som groddjurslokal.

I Långbro-området i Älvsjö finns idag flera groddjurspopulationer. Vid Långsjön och i dammen vid Långbro sjukhuspark leker vanlig groda, padda och mindre vattensalamander. Dessa groddjur skulle gynnas mycket om dammen restaurerades. Än idag finns förutsättningar för att restaurera dammen, då det under stora delar av året ansamlas stora mängder vatten i lågpunkten där den tidigare spegeldammen låg. I området finns fladdermus och tidigare även kattuggla som skulle kunna ha glädje av att dammen återskapas.

Åtgärden togs upp som förslag till åtgärd i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 för att öka den biologiska mångfalden i staden, och är ännu aktuell.

Stadsdelar Tema