Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Isbladskärret - varningsskyltar för grodpassage

Åtgärd TEMA.4.3.1.17

Isbladskärret har en liten population av större och mindre vattensalamander. Individer av den större arten, som har starkt skydd i artskyddsförordningen, har hittats överkörda på Prinsessan Ingeborgs väg. Även paddor trafikdödas och den i staden alltmer ovanliga åkergrodan har observerats i Isbladskärret. Varningsskyltar för biltrafiken skulle kunna sättas upp på bilvägar runt kärret för att öka groddjurens överlevnadschanser vid deras vandringar. Åtgärden togs upp som förslag i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 och är ännu aktuell.

Uppdaterad: 2024-01-19
Stadsdelar Tema