Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark vid Långsjövägen

Större vattensalamander bland grässtrån
Större vattensalamander. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.1.48

En våtmark, som samlar upp och renar dagvatten, föreslås nära korsningen Långsjövägen. Våtmarken kan ge skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar även med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.

Våtmarken kan ta om hand dagvatten från ett stort område. Dagvatten- och bräddledningen som går till inloppet i sjön kan behöva dras om för att föra dagvattnet med självfall till våtmarken. Vidare geoteknisk undersökning behöver utföras för att undersöka om bergschakt behövs. Eventuellt behöver denna åtgärd även kompletteras med åtgärder uppströms som minimerar rikserna för bräddning av avloppsvatten blandat med dagvatten.

Reningseffekten i våtmarken uppskattas till 1,5 kilo fosfor/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-22