Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark vid Råcksta Träsks norra inlopp

Åtgärd TEMA.4.3.1.80

I anslutning till Råcksta Träsk norra inlopp finns en del vattenväxter samt en grönyta. Här skulle en våtmark kunna anläggas som kan samla upp och rena dagvatten. En våtmark skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

I anslutning till Råcksta träsks norra inlopp finns en grönyta där en våtmark kan anläggas. Åtgärden innebär att det befintliga norra inloppet kapas och att en våtmark anläggs på grönytan i anslutning till sjön. Våtmarken skulle medföra rening och fördröjning av dagvatten från bostadsområden, kolonilotter, handelsplatser, naturmark samt Råckstavägen. Ytterligare undersökningar angående jordartsdjupet behöver utföras på platsen. Reservattillstånd från stadsbyggnadsnämnden krävs för att genomföra denna åtgärd. Våtmarken ligger nedströms Råcksta träsks andra största deltillrinningsområde och Kyrksjöns utlopp leds till denna punkt. Stockholm Vatten och Avfall påbörjade en förstudie av åtgärden under 2018. En nyanlagd våtmark kan innebära att spridningsvägarna för groddjur förbättras och bidrar till den mosaik av fiskfria småvatten som har anlagts i Västerort.

Reningseffekten för våtmarken uppskattas till 26 kilo fosfor/år och 103 kilo kväve/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02