Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vegetationsskörd i östra diket

Åtgärd TEMA.4.3.1.82

I det östra diket mynnar en dagvattenledning samt ett par mindre utlopp från Grimstagatan. Vegetationen i diket absorberar en del av de näringsämnen som kommer in i området från omkringliggande exploaterad mark. Därför är det positivt om vegetationen i diket även i fortsättningen kan vara tät och ha en hög årlig tillväxt.

I denna del av sjön finns även en groddamm som det bör vara ganska öppet kring, så att solen kommer åt att värma upp vattnet tidigt på våren. Runt dammen är det viktigt att det finns död ved och andra platser för groddjuren att gömma sig på. För ungefär tre år sedan grävdes diket ut något och det tillkom en liten bro.

Ansvarig organisation
  • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02