Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hansta - nya småvatten kring Stordiket

En större vattensalamander
Större vattensalamander. Foto: Sebastian Bolander
Åtgärd TEMA.4.9.9.7

I och invid Stordiket i Hansta naturreservat håller större vattensalamander till. Denna groddjursart finns idag på knappt ett tiotal lokaler i Stockholm och är en skyddad art enligt EU:s habitatdirektiv.

Tillståndet för motocrossverksamheten på Barkarby motorstadium i Hansta naturreservat upphörde vid årsskiftet 2017/18. Sommaren 2018 gjorde staden en omfattande avstädning av området. Parallellt med avvecklingen av verksamheten har staden och Trafikverket tagit fram ett program och vision för landskapsparken Hansta hage inom den före detta motorbanan. Hansta hage ska utvecklas till ett entréområde för besökare till reservatet med bland annat promenadstigar och nya/förbättrade vattenmiljöer för större vattensalamander och andra groddjur. Läs mer om projektet här intill.

Förslag om småvatten vid Stordiket har funnits sedan detta togs upp inom ramen för projektet Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) år 2003. De två småvatten som fanns då behövde utvecklas och förbättras för att långsiktigt kunna säkra den lokala populationen av större vattensalamander. Ett steg i denna process är att Trafikverket, som bygger Förbifart Stockholm i området, ska anlägga nya småvatten intill Stordiket.

Resultat

Trafikverket har fått dispens från Länsstyrelsen för arbetet med Förbifart Stockholm i området avseende påverkan på större vattensalamander. Dispensen är villkorad med åtgärder för att förhindra negativ påverkan på populationen. Hittills (2020) har Trafikverket genomfört följande åtgärder i och omkring Stordiket:

  • En salamanderdamm har grävts intill diket
  • Stordiket har rensats och fördjupats
  • Vatten har fyllts på i diket under längre torrperioder
  • En salamanderbarriär har anlagts vid utjämningsdammen i arbetsområdet för Förbifarten
  • En s.k. munk har satts upp för att försvåra uppvandring av fisk

Trafikverket har under flera år låtit inventera statusen för större vattensalamander i området. Den senaste undersökningen genomfördes år 2020. Vid ett av tillfällena observerades då 35 individer, vilket är det högsta hittills med den metodik som använts. Inventerarnas bedömning är att arten har en fortsatt livskraftig population i området.

Inventeringsrapporter kan laddas ner här intill.

Ansvarig organisation
  • Trafikverket
Aktör
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-09-17
Vattenområden Stadsdelar Tema