Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Brukarmedverkan

Blommor i stubbe
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.15.6

Brukaravtal finns inom alla stadsdelsförvaltningar i Stockholm. Brukarmedverkan syftar till att öka medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i skötseln av den egna närmiljön och upprättas mellan stadsdelsförvaltningen och brukaren/brukargruppen.

Brukaravtal kan omfatta allt från att sköta en liten blomrabatt där man bor till att tillsammans med andra delta i skötseln av ett större naturområde. Brukarna kan vara allt ifrån medlemmar i koloniträdgårdsföreningar, närboende, förskolor, skolor, parklekar, båtklubbar med flera. Förutsättningar för brukaravtal är att marken ägs av Stockholms stad och att området med brukaravtal ska vara fullt tillgängliga för allmänheten. Brukaravtalen medför att natur- och parkmark sköts i större utsträckning och att medborgarna får vara med och påverka deras närområde.

Åtgärden togs upp inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Ansvarig organisation
  • Stadsdelsförvaltningarna
Uppdaterad: 2022-02-10