Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utbildning ekologisk skötsel

Åtgärd TEMA.4.9.15.7

Inom ramen för BUS (Biologisk utveckling av Stockholm) fick 31 stycken tjänstemän under två kurstillfällen utbildning i ekologiskt inriktad skötsel av park och naturmark 2001-2002. Följande deltog:

  • 17 park- och gatuingenjörer
  • 1 miljösamordnare
  • 8 anställda vid upphandlade entreprenörer
  • 3 tjänstemän från Gatu- och fastighetskontoret,
  • 2 tjänstemän från Miljöförvaltningen.

Resultat

I deltagarnas utvärdering 2002 framkom att deltagarna överlag var mycket nöjda med utbildningen. Av utvärderingen framgick även att många av deltagarna önskade fördjupningsutbildningar i naturvård. Ytterligare tillfällen för grundutbildningen har efterfrågats av sådana som inte kunde delta vid de tidigare utbildningstillfällena.
Vid uppföljningsmöten av BUS med stadsdelsförvaltningarna under 2015 har det framkommit att parkingenjörerna ännu har nytta av den utbildning som de fick i samband med utbildningssatsningen, samt att det är lättare att motivera olika typer av skötselåtgärder jämtemot allmänheten tack vare den. Det framkom även att flera av stadsdelsförvaltningarna är intresserade av ett nytt utbildningstillfälle som även bör innefatta deras entreprenörer.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Fornminnesgruppen
  • Stadsdelsförvaltningarna
Kontakt
Uppdaterad: 2022-02-10