Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekologisk status

Indikator TEMA.3.5.0

Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö.

Andel vattenförekomster per statusklass

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God eller hög status

2016

26

1

God eller hög status

2017

26

2

God eller hög status

2018

26

3

God eller hög status

2019

14

4

God eller hög status

2021

14

5

Hög status

2019

10

6

Hög status

2021

10

7

God status

2015

26

8

God status

2016

26

9

God status

2017

26

10

God status

2018

26

11

God status

2019

5

12

God status

2021

5

13

Måttlig status

2015

52

14

Måttlig status

2016

48

15

Måttlig status

2017

48

16

Måttlig status

2018

48

17

Måttlig status

2019

43

18

Måttlig status

2021

24

19

Otillfredsställande status

2015

22

20

Otillfredsställande status

2016

26

21

Otillfredsställande status

2017

26

22

Otillfredsställande status

2018

26

23

Otillfredsställande status

2019

24

24

Otillfredsställande status

2021

43

25

Dålig status

2019

19

26

Dålig status

2021

19

Datakälla: VISS

Kommentar

Tre av 21 vattenförekomster (14 procent) har god eller hög ekologisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det blir svårt att uppnå god ekologisk status i stadens vatten. God status ska uppnås senast 2021 respektive 2027 för vissa vattenförekomster.

Uppdaterad: 2022-04-13