Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekologisk status

Indikator TEMA.3.5.0

Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö.

Andel vattenförekomster per statusklass

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

God eller hög status

2016

26

1

God eller hög status

2017

26

2

God eller hög status

2018

26

3

God eller hög status

2019

15

4

Hög status

2019

10

5

God status

2015

26

6

God status

2016

26

7

God status

2017

26

8

God status

2018

26

9

God status

2019

5

10

Måttlig status

2015

52

11

Måttlig status

2016

48

12

Måttlig status

2017

48

13

Måttlig status

2018

48

14

Måttlig status

2019

43

15

Otillfredsställande status

2015

22

16

Otillfredsställande status

2016

26

17

Otillfredsställande status

2017

26

18

Otillfredsställande status

2018

26

19

Otillfredsställande status

2019

24

20

Dålig status

2019

19

Datakälla: VISS

Kommentar

Tre av 21 vattenförekomster (14 procent) har god eller hög ekologisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det blir svårt att uppnå god ekologisk status i stadens vatten. God status ska uppnås senast 2021 respektive 2027 för vissa vattenförekomster.

Uppdaterad: 2021-06-03