Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning i Djurgårdsbrunnsviken

Pågående fosforfällning
Pågående fosforfällning.
Åtgärd TEMA.3.2.2.6.24

Övergödning är ett av de största problemen i Djurgårdsbrunnsvikens vatten. Fosfor tillförs viken både externt via dagvatten från kringliggande land, samt från vikens egna bottnar då syrebrist uppstår (så kallad internbelastning). Syrebristen förvärras av övergödningen, och därmed har en negativ spiral har skapats.

Den viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärden för att minska övergödningen i Djurgårdsbrunnsviken är att fastlägga fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning av fosfor. Detta bryter den negativa spiralen med internbelastning, och gör att andra åtgärders effekt syns bättre. Stockholm Vatten och Avfall genomförde under hösten 2020 fosforfällningen i Brunnsviken.

Fällningen, som sker med aluminiumklorid, är en beprövad metod som går ut på att binda fosforn i den fria vattenmassan så att den inte längre kan bidra till övergödningen. Principen för fällning är densamma som vid dricksvattenframställning och metoden används för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar i såväl Sverige som internationellt.

Åtgärden förväntas på kort tid ge lägre fosforhalter i vattnet, minska algblomningarna, och ge en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup. Minskade algblomningar är viktigt för att förebygga utbredningen av syrefria bottnar, och ökat siktdjup bidrar till hälsosammare bottensamhällen, som är viktiga för fisk.

För att fällningen ska få en bestående verkan är det viktigt att samtidigt minska tillförseln av fosfor från land.

Läs mer om fosforfällning.

Resultat

Fällningen genomfördes under hösten 2020. Läs mer om resultatet nedan.