Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Uppföljning av fosforfällning

Indikator TEMA.3.2.2.5.3.20

Diagrammet visar effekten av fällningen av fosfor i Djurgårdsbrunnsviken. Fällningen genomfördes i mitten av oktober 2020, och få provtagningar har genomförts sedan dess.

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Åtgärden innebär att aluminiumsalt tillsätts till vattnet. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när syreförhållandena ändras.

Fosfor i bottenvattnet i Djurgårdsbrunnsviken.

Rad-id Ämne Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Totalfosfor

 44

2020-11-09

1

Fosfatfosfor

 4,1

2020-11-09

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall.

Kommentar

Halten av fosfatfosfor och även totalfosfor i bottenvattnet minskade mycket kraftigt direkt efter fällningen som genomfördes i oktober 2020. Få provtagningar har gjort sedan fällningen.