Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Uppföljning av fosforfällning

Indikator TEMA.3.2.2.5.3.20

Diagrammet visar effekten av fällningen av fosfor i Djurgårdsbrunnsviken. Fällningen genomfördes i mitten av oktober 2020, och få provtagningar har genomförts sedan dess.

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Åtgärden innebär att aluminiumsalt tillsätts till vattnet. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när syreförhållandena ändras.

Fosfor i bottenvattnet i Djurgårdsbrunnsviken.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Fosfatfosfor

2015-02-16

450

1

Fosfatfosfor

2015-05-18

950

2

Fosfatfosfor

2015-06-11

940

3

Fosfatfosfor

2015-07-09

980

4

Fosfatfosfor

2015-08-18

790

5

Fosfatfosfor

2016-02-24

820

6

Fosfatfosfor

2016-06-16

810

7

Fosfatfosfor

2016-07-26

370

8

Fosfatfosfor

2016-08-25

260

9

Fosfatfosfor

2017-02-23

300

10

Fosfatfosfor

2017-05-11

720

11

Fosfatfosfor

2017-06-13

690

12

Fosfatfosfor

2017-08-24

890

13

Fosfatfosfor

2018-02-21

810

14

Fosfatfosfor

2018-05-08

860

15

Fosfatfosfor

2018-06-13

1100

16

Fosfatfosfor

2018-07-04

1100

17

Fosfatfosfor

2018-07-19

760

18

Fosfatfosfor

2018-08-28

1300

19

Fosfatfosfor

2018-10-17

130

20

Fosfatfosfor

2019-02-13

150

21

Fosfatfosfor

2019-05-07

470

22

Fosfatfosfor

2019-06-13

410

23

Fosfatfosfor

2019-07-11

670

24

Fosfatfosfor

2019-08-20

1100

25

Fosfatfosfor

2019-10-16

280

26

Fosfatfosfor

2020-02-13

770

27

Fosfatfosfor

2020-05-05

1100

28

Fosfatfosfor

2020-06-10

920

29

Fosfatfosfor

2020-07-14

450

30

Fosfatfosfor

2020-08-18

510

31

Fosfatfosfor

2020-10-13

1,2

32

Fosfatfosfor

2020-11-09

4,1

33

Totalfosfor

2015-02-16

520

34

Totalfosfor

2015-05-18

920

35

Totalfosfor

2015-06-11

260

36

Totalfosfor

2015-07-09

990

37

Totalfosfor

2015-08-18

1100

38

Totalfosfor

2016-02-24

720

39

Totalfosfor

2016-06-16

800

40

Totalfosfor

2016-07-26

460

41

Totalfosfor

2016-08-25

340

42

Totalfosfor

2017-02-23

320

43

Totalfosfor

2017-05-11

640

44

Totalfosfor

2017-06-13

690

45

Totalfosfor

2017-08-24

850

46

Totalfosfor

2018-02-21

750

47

Totalfosfor

2018-05-08

810

48

Totalfosfor

2018-06-13

1200

49

Totalfosfor

2018-07-04

1100

50

Totalfosfor

2018-07-19

690

51

Totalfosfor

2018-08-28

1200

52

Totalfosfor

2018-10-17

200

53

Totalfosfor

2019-02-13

170

54

Totalfosfor

2019-05-07

540

55

Totalfosfor

2019-06-13

530

56

Totalfosfor

2019-07-11

880

57

Totalfosfor

2019-08-20

1300

58

Totalfosfor

2019-10-16

370

59

Totalfosfor

2020-02-13

890

60

Totalfosfor

2020-05-05

1100

61

Totalfosfor

2020-06-10

1100

62

Totalfosfor

2020-07-14

520

63

Totalfosfor

2020-08-18

520

64

Totalfosfor

2020-10-13

30

65

Totalfosfor

2020-11-09

44

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall.

Kommentar

Halten av fosfatfosfor och även totalfosfor i bottenvattnet minskade mycket kraftigt direkt efter fällningen som genomfördes i oktober 2020. Få provtagningar har gjort sedan fällningen.