Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Uppföljning av fosforfällning

Indikator TEMA.3.2.2.5.3.20

Diagrammet visar effekten av fällningen av fosfor i Djurgårdsbrunnsviken. Fällningen genomfördes i mitten av oktober 2020, och få provtagningar har genomförts sedan dess.

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Åtgärden innebär att aluminiumsalt tillsätts till vattnet. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när syreförhållandena ändras.

Fosfor i bottenvattnet i Djurgårdsbrunnsviken.

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall.
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2020-11-09.
Senaste värdet:
44 µg/l (2020-11-09).
Utgångsvärde:
44 µg/l (2020-11-09).