Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Magasin under Kälvesta bollplan

Flygfoto Kälvesta bollplan
Flygfoto Kälvesta bollplan
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B5c

Under Kälvesta bollplan föreslås ett underjordiskt avsättningsmagasin för rening och fördröjning av dagvatten

Dagvattnet kommer främst från bostadsområden men även från delar av Bergslagsvägen. Grundvattnet ligger mellan 1-3 meter under marknivå varför anläggningen behöver tätas för att undvika spridning av föroreningar. Magasinet kommer få en betydande vikt vilket innebär att det kan behöva stödjas med pålning mot fast material.

Olja samlas upp på ytan i magasinet, vilken sedan sugs upp frekvent med slang och sugbil. Det bör även finnas en oljeavskiljare för utgående vatten så att fortfarande emulgerande olja avskiljs. Fördröjningsvolymen i magasinet uppskattas till cirka 1500 kubikmeter.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02