Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avsättningsmagasin

Illustration: WRS
Illustration: WRS
Tema TEMA.3.11.1

Genom att bygga underjordiska avsättningsmagasin, som även kallas dagvatten- eller sedimentationsmagasin, där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. Magasinen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn.

Regn som faller i staden leds via dagvattenbrunnar till vattenledningar under marken. Om dagvattnet kan samlas upp och fördröjs i ett magasin faller en del av föroreningarna i vattnet till magasinets botten och sedimenterar där. Eftersom utloppet är placerat högre än magasinets botten stannar föroreningarna kvar i magasinet, och det renade vattnet leds vidare ut till en sjö eller vattendrag. Med jämna mellanrum behöver magasinet tömmas och det förorenade sedimentet tas om hand.

Ämnen som kan renas i ett magasin är fosfor, metaller och partikelbundna oljeföroreningar.

Rymliga avsättningsmagasin, kan också vara ett skydd mot översvämningar vid kraftiga regn, eftersom det finns gott om plats för vattnet i magasinet. Utan magasin eller andra utjämningslösningar kan det hända att vattnet inte hinner rinna undan i avloppsrören vid kraftiga regn, och gatorna översvämmas.

En fördel med dessa magasin är att de kräver liten yta ovan mark i bebyggda stadsmiljöer. De bidrar dock inte till naturlig grundvattenbildning och kräver kontinuerligt underhåll.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Planerad
Underjordiskt magasin söder om Albanohöjden

Planerad

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

1

Planerad
Avsättningsmagasin vid Spångavägen-Dagsverksvägen

Planerad

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Furuvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Poppelvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Drejarvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Tranvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Sjöstigen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid trafikplats Skogås

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Vällingbyskolan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Beckombergavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Råckstavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Astrakangatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Cirkusplatsen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Magasin under Kälvesta bollplan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall