Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skärmbassäng

Skärmbassäng
Illustration: WRS
Tema TEMA.3.11.22

Genom att bygga en skärmbassäng runt utloppet där dagvatten rinner ut i en sjö kan vattnet renas innan det rinner vidare ut i sjön. Vattnet renas genom att föroreningarna faller till botten och sedimenterar.

Skärmbassänger fungerar i princip som djupa dammar. De byggs genom att avgränsa en del av en sjö eller vattendrag med flytande eller fasta väggar. Förorenat dagvatten leds in från dagvattennätet till bassängen, där föroreningar faller till botten. Det renade vattnet leds sedan vidare ut i sjön.

Skärmbassängens väggar består ofta av kraftig presenning, och inte sällan byggs en brygga ovanpå som håller skärmväggen på plats. Bryggan kan samtidigt bidra till att göra sjön mera tillgänglig.

För ytterligare rening kan man bygga växtbäddar som flyter som öar i skärmbassängen. I växtbädden planteras växter med rötter som hänger ner i vattnet. Växterna bromsar upp vattenflödet så finare partiklar hinner falla till botten. Växterna tar också upp näring och är gynnsamma för mikroorganismer som kan bidra med biologisk rening av vattnet.

Ämnen som kan renas i en skärmbassäng är partikelbunden fosfor och metaller. Om dammen kompletteras med en flytande växtbäddar kan även lösta föroreningar reduceras.

Med jämna mellanrum behöver det förorenade bottensedimentet i bassängen tas bort och tas om hand. En nackdel med skärmbassänger är att de behöver ta en del av sjön i anspråk.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng vid Frösövägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Ny skärmbassäng östra Trekanten

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

2

Planerad
Förbättring av befintlig skärmbassäng västra Trekanten

Planerad

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

3

Genomförd
Upprustning av befintlig skärmbassäng vid Farsta IP

Genomförd

Åtgärder

2020

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

4

Genomförd
Ältasjön, rening av trafikdagvatten från Tyresövägen

Genomförd

Åtgärder

2008

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

5

Genomförd
Drevviken, rening av dagvatten

Genomförd

Åtgärder

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

6

Genomförd
Rening av dagvatten från Södermalm

Genomförd

Åtgärder

2007

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

7

Genomförd
Rening av dagvatten i Flatendiket

Genomförd

Åtgärder

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Lokal dagvattenrening på Eriksdalsskolan samt skärmbassän

Förslag till åtgärd

Åtgärder

SISAB, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng i Årstadal/Sjövikskajen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng nedanför Södersjukhuset

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng vid Hornsbergsstrand

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

12

Planerad
Skärmbassäng vid Pampas Marina

Planerad

Åtgärder

Solna stad