Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendammar och våtmarker

Dammar och Våtmarker
Illustration: WRS
Tema TEMA.3.11.5

Genom att bygga dagvattendammar och våtmarker där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald i staden.

Regn som faller i staden leds via dagvattenbrunnar till vattenledningar under marken. Om vattnet samlas upp i en damm och leds genom en våtmark faller en del av föroreningarna i vattnet till dammens botten och sedimenterar där. Om vattnet dessutom leds genom en grundare våtmark renas vattnet ytterligare när det tas upp av växterna och genom andra biologiska processer. När vattnet passerat genom anläggningen leds det vidare till en sjö eller vattendrag. Med jämna mellanrum behöver det förorenade bottensedimentet i dammen tas bort och tas om hand.

Ämnen som kan renas i en damm är fosfor, metaller och partikelbundna oljeföroreningar. Om dammen kompletteras med en grundare våtmark med växter kan även kväve och andra lösta föroreningar reduceras. Även organiska miljögifter och mikroorganismer har potential att renas bort.

Dammar och våtmarker kan också vara ett skydd mot översvämningar vid kraftiga regn, eftersom vattnet får gott om plats att samlas upp innan det leds vidare.

Dammar och våtmarker har dessutom fördelen att bidra till biologisk mångfald i staden, göra staden mer estetisk och ge rekreationsvärden för invånarna.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Dagvattendamm vid Dammträsk

Genomförd

Åtgärder

2019

Haninge kommun

Åtgärder

1

Pågående
Dagvattendamm vid Jutskåran

Pågående

Åtgärder

Haninge kommun

Åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Torpstugevägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Hjulsta Vattenpark, funktionsförbättringar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Ej beslutat, Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

4

Pågående
Dämning i Magelungsdikets nedre dalgång

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Allévägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm i Kräpplaparken

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Våtmark Judarskogen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Långsjövägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Sjöstigen-Vadarevägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm på skoltomt, Högmoravägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Råcksta Träsks norra inlopp

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Myrvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

13

Pågående
Dagvattendamm i Bäverdalen

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

14

Pågående
Dagvattendamm vid Coop Huddingevägen-Ågestavägen

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Kortvingevägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Blåklintsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Skrubba Malmväg

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

18

Pågående
Dagvattenrening på Norrby gärde

Pågående

Åtgärder

Haninge kommun

Åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm med öppen dagvattenavledning, Bjursätra

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Hagsätra trafikplats

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

21

Pågående
Dagvattendamm på Grimstafältet

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Farsta ridskola

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Dagvattendammar vid Länna industriområde

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Dagvattendammar vid Trädgårdsvägen, Kaninholmen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Tyresö kommun

Åtgärder

25

Pågående
Dagvattenrening vid Mörtvik

Pågående

Åtgärder

Huddinge kommun

Åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Nordmarksvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

27

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm nedanför Fagersjöskolan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

28

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Rågsvedsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

29

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Snösätra

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

30

Genomförd
Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Fågelviksbacken

Genomförd

Åtgärder

2023

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

31

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Gräsmarksgränd

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

32

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Linatorpvägen-Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

33

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Lilla Sköndal

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

34

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Rödkindavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

35

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Sjötorpsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

36

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Remivägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

37

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Kontrollvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret, Trafikverket

Åtgärder

38

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Västbergamotet

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

39

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Åbyvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

40

Pågående
Dagvattendamm vid Pumphusvägen

Pågående

Åtgärder

Solna stad

Åtgärder

41

Pågående
Dagvattendamm vid södra Råstasjöparken

Pågående

Åtgärder

2021

Solna stad

Åtgärder

42

Förslag till åtgärd
Damm vid Sälgstigen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

43

Förslag till åtgärd
Damm vid Storskiftesvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

44

Förslag till åtgärd
Damm vid Sjöstigen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

45

Pågående
Dagvattendammar vid Nykroppagatan

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

46

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Solvik, Fållan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

47

Pågående
Dagvattenanläggning 481, Förbifart Stockholm

Pågående

Åtgärder

Åtgärder

48

Planerad
Damm Fagerstagatan/Högforsgränd

Planerad

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

49

Förslag till åtgärd
Damm Kälvesta grönyta

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

50

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon uppströms Hjulsta koloniområde

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

51

Förslag till åtgärd
Dammar Bergslagsvägen/Fagerstagatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

52

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Lillsjön

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

53

Pågående
Anläggning för rening av dagvatten utmed Huvudsta strand

Pågående

Åtgärder

Solna stad