Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vegetationsklädda tak

Gröna tak
Illustration: WRS
Tema TEMA.3.11.24

Regnvatten som rinner av taken i staden tar med sig föroreningar från luft samt byggnaderna och rinner sedan ut med dagvattnet till sjöar och vattendrag. För att förhindra det kan man anlägga växtmattor på taken, så att mindre vatten rinner av taken.

Vegetationsklädda tak, även kallade gröna tak, är ett sätt att minska mängden vatten som rinner av taken och på så sätt minska mängden föroreningar från byggnader i dagvattnet. Växtbeklädda tak kan dessutom bidra med grönska och biologisk mångfald i staden och isolera mot värme, kyla och buller.

När det regnar på ett vegetationsklätt tak fångas vattnet upp av växter och jordlager och en del av vattnet avdunstar. Om det regnar mer än taket kan ta hand om leds överskottsvattnet ner via stuprännor som vanligt.

Vegetationsklädda tak finns i olika tjocklekar och varianter, så kallade extensiva och intensiva tak. Extensiva tak är tunnare, tåligare och kräver mindre skötsel, till exempel sedum- eller mosstak. Intensiva tak har ett tjockare jordlager med möjlighet att använda fler växtarter, så som gräs och perenner, men det kräver mer underhåll. När man väljer växter behöver man ta hänsyn till det lokala klimatet och välja växter som inte behöver mycket gödsling, eftersom gödsel kan bidra till utsläpp av näringsämnen.

Förutom att minska mängden förorenat dagvatten bidrar vegetationsklädda tak till bättre luftkvalitet, och andra ekosystemtjänster.