Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtbädd

Nedsänkt växtbädd
Nedsänkt växtbädd. Illustration: WRS.
Tema TEMA.3.11.19

Växtbäddar är en särskild typ av planteringar som anläggs för att rena dagvatten vid gator, parkeringar och byggnader. Växtbäddarna minskar samtidigt risken för översvämningar.

Växtbädden består av sandbaserad växtjord, där olika typer av vatten- och torktåliga växter och träd planteras. I en nedsänkt växtbädden kan dagvattnet samlas upp och fördröjas innan det sipprar ner och renas genom växtbädden. Längst ner i bädden finns ett dräneringslager av makadam (krossad sten) och ett dräneringsrör som leder det renade vattnet vidare.

Om marken under har god genomsläpplighet kan växtbädden ha en öppen botten och dagvattnet kan då sippra ned till grundvattnet. I annat fall är bottnen tät och vattnet leds vidare till dagvattennätet.

När dagvattnet rinner igenom växtbädden renas det, dels genom att partiklar fastnar i växtjorden, dels genom att växterna tar upp vattnet och renar det. Nedsänkta växtbäddar är effektiva både att reducera partikelbundna föroreningar och ta hand om lösta föroreningar som renas när vattnet passerar bäddens filtermaterial. Den är också bra på att avskilja lösta metallföroreningar som zink och kadmium.

Eftersom vattnet har gott om plats att rinna undan och fördröjas i de nedsänkta bäddarna bidrar de också till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. En annan fördel är att staden blir grönare och de kan bidra till mer biologisk mångfald.

Växtbäddarna behöver kontinuerligt underhåll med skötsel av växterna, rensning av ogräs och stödvattning vid torka. Genomsläppligheten kan efter hand minska så att ytan behöver luckras upp eller bytas ut.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar vid Bällstavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Herrängsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Segeltorpsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Brovaktarvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun

Åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid bensinstationen, Islandstorget

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Isvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Långbrodalsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Bergslagsvägens norra sida

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Vallmovägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Grimstagatan-Björnsonsgatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Svartlösavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Bergslagsvägen öster om Ängbyplan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Nedsänkt växtbädd vid Björketorpsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Segeltorpsvägen-Norrhagsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Herrängsvägen-Apelvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Gullrisstigen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Vultejusvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Strandängsstigen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Långsjövägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Häradsvägen-Ejdervägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun

Åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Lokal dagvattenrening på Eriksdalsskolan samt skärmbassän

Förslag till åtgärd

Åtgärder

SISAB, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar längs med Jämtlandsgatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Astrakangatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Siktgatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Sorterargatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

25

Genomförd
Upprustning av Hässelby torg och Ormängstorget

Genomförd

Åtgärder

2022

Trafikkontoret

Åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar på parkering

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetsbolagen

Åtgärder

27

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Bromma Blocks

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

28

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Kungsbroplan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

29

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Råckstavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

30

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Sjöstigen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun

Åtgärder

31

Förslag till åtgärd
Växtbäddar Rålambshovsleden och Polhemsgatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret