Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Infiltrationsytor

Skärmbassäng
Skärmbassäng i sjön Trekanten
Tema TEMA.3.11.6

Genom att låta dagvattnet från vägar och byggnader rinna över en grönyta kan det filtreras ner i marken och renas. Grönytor i staden minskar också risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Att ha grönytor med gräs och annan växtlighet i anslutning till vägar, parkeringsplatser, tak och bostadsgårdar är ett enkelt och billigt sätt att ta hand om och rena dagvatten. Grönytor är bra på att reducera metallföroreningar och växtnäringsämnen som fosfor och kväve. När vattnet rinner igenom grönytan renas det, dels genom att partiklar fastnar i marken, dels genom att gräs och andra växter tar upp vattnet och renar det. De mest effektiva grönytorna har tät gräsväxt och ett genomsläppligt ytlager. När vattnet filtrerats genom ytan och renats sipprar det nedåt till grundvattnet.

Eftersom vattnet får möjlighet att rinna ner genom marken över en stor yta bidrar en grönyta också till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Grönytor med infiltration passar också bra till att förvara snö på vintern, eftersom de kan ta hand om och rena smältvattnet på våren. En annan fördel är att staden blir grönare. Genomsläppligheten kan efter hand minska så att ytan behöver luckras upp eller bytas ut.

Läs mer om hållbar dagvattenhantering på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Tranvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun

Åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Sjöhagsvägen-Segeltorpsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

2

Pågående
Infiltrationsyta vid Gårdstigen

Pågående

Åtgärder

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Torrdamm vid Grimsta IP

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Makadamdike vid Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Genomsläpplig beläggning på parkeringsplatser

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Måsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun