Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Makadamdike

Makadamdike
Illustration: WRS
Tema TEMA.3.11.8

Makadamdiken anläggs i anslutning till vägar och parkeringsplatser, där dagvatten behöver tas om hand. I första hand bidrar makadamdiken till att minska risken för översvämningar, men de kan också rena vattnet.

Ett makadamdike är ett meterdjupt dike som fylls med makadam (krossad sten) i olika grovlekar. Nära botten på diket finns ett dräneringsrör som leder vattnet vidare till dagvattennätet. Om marken under har god genomsläpplighet kan diket ha en öppen botten och dagvattnet kan då sippra ned till grundvattnet. I annat fall är bottnen tät och vattnet leds vidare till dagvattennätet.

Eftersom vattnet har gott om plats att rinna undan från den hårda ytan bidrar makadamdiken till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Makadamdiken är i första hand avsedda för att avleda vatten, men de kan också rena dagvattnet från partikelbundna föroreningar som fastnar på stenen i diket.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Måsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun

Åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Dike längs med Solleftegatan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Dike längs med Gulddragargränd

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Makadamdike vid Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret